I Norge er det forbudt å påføre dyr unødvendige lidelser, derfor har vi innført strenge regler for slakting og avliving av dyr. Muslimer er pga sin tro avhengige av å ha tilgang til halalkjøtt. Halalslaktingregler har jeg innhentet hos MarocJenta og de ser slik ut :

1. Det er veldig viktig at dyret ikke ikke får noen fornæmmelser om at det skal bli slaktet/skadet. Dette skal man blant annet gjøre ved å ikke slakte andre dyr foran dets øyne. Faren min som slaktet, var veldig obs på akkurat dette. Vi hadde to sauer. Den ene sauen ble fraktet en trygg plass, uviten om at "vedkommende" var den neste.

2. Sørg alltid for å ha skarpe kniver! Dette er veldig viktig for å få et best mulig resultat, med tanke på dyret ; det skal ikke lide. Slakteren må i tillegg VITE hva han/hun gjør. Det nytter ikke at en fjortis kommer og skal leke karatemann med erfaringer innen "kniveri".

3. Dyrets hode blir så vendt mot mekka, og man sier en velsignelse for det : "Bismillah, Allaho Akbar". I Guds navn, Gud er stor.

4. Slaktingen skal skje så fort som mulig. Den skarpe kniven skjærer fort gjennom de to hovedpulsårene, og strupen. Dyret tappes for blod. 

Ingen tvil om metode. Skjær over strupen og la dyret blø i hjel. Ingen vil vel stille spørsmålstegn ved at dette er en særdeles brutal metode for avliving av dyr. Hvis man er i tvil kan man jo spørre seg selv eller en veterinær hvorfor ikke veterinærer avliver dyr på denne måten.  

Så kommer problemstillingen : For meg er det logisk å hjelpe mennesker til religionsfrihet såfremt det ikke strider mot hensyn til andre mennesker eller i denne saken, dyr. Vi bedøver dyrene og de aner ingenting om hvordan de dør. De opplever ikke frykt og ikke smerte. Problemet og dobbeltmoralen kommer her : Norge tillater import av halalslaktede dyr som blir drept på denne brutale måten UTENFOR hjemlandet vårt. I EU er det tillatt å drepe dyr på denne måten. Hvordan kan man med en fornuftig argumentasjon si at det er galt å drepe dyr på en brutal måte, men samtidig tillate import av dyr drept på denne måten? 

Hvorfor forsøker vi å begrense produkter laget av barn? Fordi vi gjennom boikott ønsker å tvinge arbeidsledere til å benytte voksne. Vi avviser barnearbeid. Ved hjelp av boikott kan man tvinge halalslaktere til å bedøve først. Påvirk dine politikere til å stanse all import av halalslkting som foregår uten bedøvelse. Ikke la all verdens oppdiktede religioner lure deg inn i kulturrelativismens verden. Det er bedre når noen har det bra enn når de lider. Noen ideer er gode, andre er dårlige. La oss holde oss til de gode ideene som fører til minst lidelse og mest lykke. 

Ontologen  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende